burimenjerezore@testela.al

Recepsioniste


Recepsioniste

Te Stela Resort kërkon të punësojë:

Recepsioniste Zëvëndësuese – Beergarden dhe Sport-Center

Detyrat dhe përgjegjësitë  Restoranti Beergarden

 1. Pret klientët dhe i drejton ata në tavolinat përkatëse.
 2. Kontrollon e-mailet, kthen përgjigje telefonatave.
 3. Mban rezervimet në bllokun e rezervimeve.
 4. Bën mbylljen e tavolinave në momentin kur bëhet pagesa.
 5. Plotëson fletë – komentet në bazë të komenteve të dhëna nga klinetët për cilësinë e shërbimit dhe ushqimit.

 

Detyrat dhe përgjegjësitë tek Sport-Center

 

 1. Jep informacion klientëve për ofertat dhe  abonimet.
  2. Kthen pergjigje e-maileve, telefonatave dhe jep informacionin e kërkuar.
  3.  Bën furnizimet e përditshme të banakut me artikujt që mungojnë duke u lidhur me

magazinën.
4.  Bën check-in e kartave,në Tripod, rregjistrimin  dhe rimbushjen e tyre.
5.  Menaxhon programet Smart dhe Tripod që të rakordojnë bashkë sipas abonimit

përkatës.
6. Kryhen inventarin ditor të barit në bashkëpunim me banakierin.

Kualifikime dhe Kërkesa

1.   Të ketë mbi nje vit eksperience pune si recepsioniste
2.   Të jetë e gatshme për të punuar me dy turne.
3.   Të jetë e komunikueshme, e sjellshme dhe të ketë prezencë.
4.   Të ketë njohuri të një ose me shumë gjuhe të huaj.

* Transporti është i  garantuar nga kompania

 

Personat e interesuar mund të dërgojnë aplikimet e tyre brenda datës 30.10.2018,  në adresat e mëposhtme:

Emai:  burimenjerezore@testela.al
Tel:      0684034463
Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës,  km 7, Mezez, Kashar, Tirane (afër Qtu-së).

Koordinatore për  Median Sociale dhe Marketingun


Koordinatore për  Median Sociale dhe Marketingun

Koordinatore për  Median Sociale dhe Marketingun

Detyrat dhe Përgjegjësitë

1.   Përgjegjëse për krijimin e kalendarit të postimeve në Median Sociale.

o Facebook
o Instagram
o Twitter
o Google Business
o LinkedIn
o Pinterest
o YouTube

2.   Përgjegjëse për krijimin e përmbajtjes së postimeve në Median Sociale.
3.   Përgjegjëse për mirëmbajtjen dhe përditësimin e web-it të kompanisë.
4.   Përgjegjëse për mirëmbajtjen e databazës së materialeve.
5.   Përgjegjëse për krijimin e materialeve të design dhe prodhimit të videove.
7.   Përgjegjëse për nxjerrjen e statistikave nga media dixhitale dhe web.
8.   Përgjegjëse për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e SEO-s.
9.   Përgjegjëse për krijimin e fushatave nëpërmjet Google Adwords.
10. Përgjegjëse për krijimin e kontentit për materialet promovuese.
11. Përgjegjëse për krijimin dhe ndjekjen e fushatave të paguara në median sociale.

Kulifikimet dhe Kerkesat

1. Te kete perfunduar studimet e larta ose të jetë në vazhdim të tyre, preferohet në një nga fushat Gazetari, Graphic Design, Marketing.
2. Të ketë eksperiencë pune të ngjashme 1 vit.
3. Të ketë njohuri në design dhe të programeve të design-it.
4. Të ketë njohuri dhe një komunikim shumë të mirë në gjuhën angleze
5. Preferohet njohja e platformave:

o Adobe Photoshop
o Adobe InDesign
o Adobe Illustrator
o Adobe Premiere

Personat e interesuar mund të na kontaktojnë në një nga adresat e meposhtme:

email:    burimenjerezore@testela.al
Tel :       0684034463
Adresa:  Autostrada Tirane -Durres, Km 7 Mezez, Kashar, Tirane

Kamarier


Kamarier

Detyrat dhe Përgjegjësitë

 1. Bën prezantimin e menusë tek klientët.
 2. Merr porositë e klientëve dhe i palmon ato.
 3. Pastron tavolinat pasi klientët të kenë përfunduar së ngrëni.
 4. Përgatit dhe dekoron tavolinat sipa standartit të restorantit.
 5. U shërben klientëve pijet dhe ushqimet në kohë.
 6. Merr masa për rregullimin e çdo problemi ose komunikimi me klientin.

Kualifikimet dhe Kërkesat

 1. Të ketë mbi 3 vite experience pune në restorant
 2. Të jetë i specializuar në shërbimet si:
 • Coffe Break
 • Konferenca
 • Half Board
 • Mëngjes Hoteli
 • Alla Carta
 • Bufe
 • Katering
 1. Të jetë mbi 25 vjeç
 2. Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze dhe italiane.
 3. Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese.
 4. Të ketë prezencë të mirë
 5. Të ketë integritet të lartë në punë.

Të tjera

* Transporti është i siguruar nga kompania

Personat e interesuar mund të dërgojnë aplikimet e tyre brenda datës 30.09.2018 duke bashkëngjitur:

 • Cv
 • Letër motivimi

E-mail: burimenjerezore@testela.al

Tel:          0684034463

Adresa: Autostrada Tr-Dr, Km 7 Mezez, Kashar Tirane

Web:     www.testela.al