burimenjerezore@testela.al

Recepsionist - Turni i Trete


Hotel
Full Time

Detyrat

 1. Kthen përgjigje klientëve që kanë lënë komente në Booking.
 2. Pret Klientët dhe përkujdeset deri në momentin që të ndihen komod.
 3. Pritje telefonatash, e-maile për rezervime.
 4. Rakordim Rezervimesh Smart me Channel Manager si dhe Night Audit.
 5. Shoqërim grupi për prezantimin e resortit.
 6. Kryerja e Chech-in dhe Check Out-it për klientët.
 7. Plotësimi i rregjistrit të Hotelit në momentin kur bëhet check – in i klientit.
 8. Përgjigje e klientëve të akomoduar për kërkesat përkatëse.
 9. Kontrolli i portaleve Online për rezervimet e mundshme.
 10. Marrja e komentevë nga klientët për shërbimin në hotel.
 11. Kontakti me teknikën për problemet teknike të klientëve.
 12. Marrja e feedback-ut mbrapsht me ane te telefonit te klienteve që kanë qënë të akomoduar.

Kualifikimet dhe Kërkesat

 

 1. Të ketë mbi 1 vit eksperience pune si recepsioniste në Hotel.
 2. Të ketë perfunduar Arsimin e Mesëm ose në vazhdimësi të të Arsimit të Lartë për Hoteleri Turizëm ose fusha te tjera të ngjashme
 3. Të ketë njohuri të një ose më shumë gjuhe të huaj.
 4. Të jetë i komunikueshëm, i pergjëgjshëm.
 5. Përparësi personat që kanë njohuri të sistemeve të hotelerisë si Smart, Channel Manager ose Triniss.

* Transporti është i  garantuar nga kompania

Personat e interesuar mund të dërgojnë aplikimet e tyre brenda datës 30.11.2017,  në adresat e mëposhtme:

Emai:       burimenjerezore@testela.al
Tel:          0684034463
Adresa:   Autostrada Tiranë-Durrës,  km 7, Mezez, Kashar, Tirane (afër Qtu-së).

Koordinator i Medias Dixhitale


Marketing
Full Time

Detyrat dhe Përgjegjësitë

1. Përgjegjëse për krijimin e kalendarit të postimeve në Median Sociale. o Facebook o Instagram o Twitter o Google Business o LinkedIn o Pinterest o YouTube

2. Përgjegjëse për krijimin e përmbajtjes së postimeve në Median Sociale.

3. Përgjegjëse për mirëmbajtjen dhe përditësimin e web-it të kompanisë.

4. Përgjegjëse për mirëmbajtjen e databazës së materialeve.

5. Përgjegjëse për krijimin e materialeve të design dhe prodhimit të videove.

6. Përgjegjëse për mirëmbajtjen e programit të besnikërisë Te Stela – FLOK.

7. Përgjegjëse për nxjerrjen e statistikave nga media dixhitale dhe web.

8. Përgjegjëse për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e SEO-s.

9. Përgjegjëse për krijimin e fushatave nëpërmjet Google Adwords.

10. Përgjegjëse për krijimin e kontentit për materialet promovuese.

11. Përgjegjëse për krijimin dhe ndjekjen e fushatave të paguara në median sociale.

12. Përgjegjëse për koordinimin dhe ndjekjen e eventeve.

 

Kulifikimet dhe Kerkesat

1. Te kete perfunduar studimet e larta në një nga fushat e ngjashme Gazetari, Graphic Design, Marketing.

2. Të ketë eksperiencë pune të ngjashme mbi 1 vit.

3. Të ketë njohuri në design dhe të programeve të design-it.

4. Të ketë njohuri dhe një komunikim shumë të mirë në gjuhën angleze

5. Preferohet njohja e platformave: o Adobe Photoshop o Adobe InDesign o Adobe Illustrator o Adobe Premiere

6. Të jetë e disponueshme për të dalë në takime në biznese për prezantimin e shërbimeve të “Te Stelës”.

Personat e interesuar mund të na kontaktojnë në një nga adresat e meposhtme: email: burimenjerezore@testela.al Tel : 0684034463 Adresa: Autostrada Tirane -Durres, Km 7 Mezez, Kashar, Tirane

Recepsioniste


Beergarden
Full Time

Detyrat dhe përgjegjësitë

1. Pret klientët dhe i drejton ata në tavolinat përkatëse.

2. Kontrollon e-mailet, kthen përgjigje klientëve.

3. Mban rezervimet në bllokun e rezervimeve.

4. Kontrollon bllokun e rezervimeve dhe kur ka rezervime i telefonon klientit për konfirmimin e tij.

5. Kthen përgjigje telefonatave, jep informacion dhe jep numrat përkates për sektorët e tjerë të resortit (pishinë, hotel).

6. Bën mbylljen e tavolinave në momentin kur bëhet pagesa.

7. Pret personat që vijnë për takime me menaxherët ose pjesën e administratës dhe njofton departamentet përkatëse për çdo takim.

8. Plotëson fletë – komentet në bazë të komenteve të dhëna nga klinetët për cilësinë e shërbimit dhe ushqimit.

9. Punë të ndryshme që mund t’i ngarkohen nga persoant përgjegjës.

 

Kualifikime dhe Kërkesa

1. Të ketë mbi nje vit eksperience pune si recepsioniste në restorant.

2. Të jetë e gatshme për të punuar me dy turne.

3. Të jetë e komunikueshme, e sjellshme dhe të ketë prezencë.

4. Të ketë njohuri të një ose me shumë gjuhe të huaj.

* Transporti është i garantuar nga kompania

Personat e interesuar mund të dërgojnë aplikimet e tyre brenda datës 20.11.2017, në adresat e mëposhtme: Emai: burimenjerezore@testela.al Tel: 0684034463 Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, km 7, Mezez, Kashar, Tirane (afër Qtu-së).