info@testela.al

Banakier


Hotel
Full Time

KËRKESAT PËR KANDIDATIN

 1. Të ketë mbi 2 vite experience në Bar/Restorante/Hotel
 2. Të ketë njohuri të një gjuhe të huaj
 3. Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese

 

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Përgatit porosinë me përpikmëri dhe në kohën e duhur
 2. Përgatit kafen, pijet (kokteileve) alkoolike ose joalkoolike
 3. Të vlerësoje dëshirat dhe shijet e klientëve, njëkohësisht të bëjë dhe rekomandime
 4. Të jetë kreativ/ në përgatitjen e pijeve të ndryshme
 5. Të informojë menaxherin për produktet që mungojnë dhe që duhen porositur
 6. T’u shërbejë sa më mirë klientëve të ulur në bar

 

TË TJERA

 1. Transporti është i garantuar nga kompania

 

Dërgoni CV tuaj në:
Email:        burimenjerezore@testela.al
Tel:             0684034463
Adresa:     Autostrada Tr-Dr, Km 7 Mezez, Kashar Tirane

Të dhënat tuaja do të ruhen dhe përpunohen vetëm për qëllime rekrutimi, në mbeshtetje të legjislacionit në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale. Më konkretisht sipas percaktimeve të Kushtetutes se Republikes se Shqiperise, Ligjit ne fuqi (Nr. 9887 date 10.03.2008) “Per Mbrojtjen e te Dhenave Personale” dhe akteve nenligjore per zbatim.

Kamarier


Beergarden
Full Time

KËRKESAT PËR KANDIDATIN

 1. Të ketë të paktën 1 vit eksperience në Bar/Restorant
 2. Të jetë mbi 18 vjeç
 3. Të ketë njohuri të gjuhës angleze dhe italiane
 4. Të ketë aftësi shumë të mira komunikimi
 5. Të ketë prezencë të mirë

 

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Bën prezantimin e menusë tek klientët  dhe jep përgjigje ndaj pyetjeve që mund t’ju bëhen nga klientët si dhe mund të bëjnë rekomandime sipas kërkesës
 2. Mbanë porositë duke i rregjistruar ato në sistemin Smart
 3. Kontrollon nëse klientët janë duke shijuar ushqimin dhe janë në gatishmëri për të rregulluar çdo lloj problem që mund të kenë
 4. Pastronë tavolinat pasi klientët të kenë përfunduar së ngrëni
 5. Përgatit dhe dekoron tavolinat sipa standartit të restorantit
 6. U shërben klientëve pijet dhe ushqimet e përgatitura
 7. Kontrollon bashkë me klientët nëse janë të kënaqur në lidhje me porosinë e tyre
 8. Merr masa për rregullimin e çdo problemi ose komunikimi me klientin

 

TË TJERA

 1. Transporti është i garantuar nga kompania

 

Dërgoni CV tuaj në:
Email:        burimenjerezore@testela.al
Tel:             0684034463
Adresa:     Autostrada Tr-Dr, Km 7 Mezez, Kashar Tirane

Të dhënat tuaja do të ruhen dhe përpunohen vetëm për qëllime rekrutimi, në mbeshtetje të legjislacionit në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale. Më konkretisht sipas percaktimeve të Kushtetutes se Republikes se Shqiperise, Ligjit ne fuqi (Nr. 9887 date 10.03.2008) “Per Mbrojtjen e te Dhenave Personale” dhe akteve nenligjore per zbatim.