burimenjerezore@testela.al

Kuzhinier


Kuzhinier
30/05/2018

Te Stela Resort” kërkon të punësojë: ” Kuzhinier”

Detyrat dhe Përgjegjësitë

1.Koordinon proçeset e punës të ndihmësve në kuzhinë.

2.Përgatit përbërësit bazë të ushqimeve që do të gatuaj, sipas recetave.

3.Rregullon temperaturën e pajisjeve të kuzhinës për gatim

4.Përgatit pjatat për servirje me estetikën dhe garniturën e duhur.

5.Mbikëqyr pastrimin e kuzhinës, të pajisjeve të kuzhinës, ambientit të shërbimit, për të siguruar ushqim të sigurt.

6.Kontrollon faturat e pagesave për shitjet e bëra, evidencat e ndryshme.

7.Koordinon punën me kolegët për shërbim në kohë dhe me cilësi

8.Zbaton standartet higjeno-sanitare dhe rekomandimet e   HACCP-së.

9.Përgatit ushqimin sipas recetave të standardizuara.

10.Sigurohet që ushqimi shërbehet në kohën e duhur.

11.Raporton tek shefi i kuzhinës për punën.

Kualifikimet dhe Kërkesat

1.Të ketë eksperiencë pune mbi 5 vite si kuzhinier

2.Të ketë përfunduar arsimin profesional për kuzhinë

3.Të jetë i rregult dhe i përgjegjshëm në punë

4.Të jetë i disponueshmëm për të punuar me turne.

Personat e interesuar mund të dërgojnë CV-të e tyre në adresat e mëposhtme:

* Transporti është i garantuar nga kompania

E-mail: burimenjerëzore@testela.al

Tel: 0684034463

Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, Km7, Mëzez, Kashar, Tiranë

 

Sanitare në lavanderi


Sanitare në lavanderi
30/04/2018

Detyrat dhe Përgjegjësitë
1. Larja dhe hekurosje e rrobave në lavanteri
2. Larja dhe hekurosje e materialeve të resortit
3. Larje dhe hekurosje e rrobave të lena nga klientët e hotelit
4. Bën rregullime dhe riparime të vogla.
5. Pastrimi i dhomave të hotelit
6. Mban përgjegjësi materiale për paisjet dhe mjetet e punës qe ka në ngarkim.
7. Merr përsipër kryerjen e detyrave që i lihen nga Përgjegjesja e Pastrimit
Kulifikimet dhe Kërkesat

1. Të ketë eksperience pune si sanitare në lavanderi
2. Të jetë e disponueshme për të punuar me turne
3. Të jetë e rregullt, e përgjegjshme
Personat e interesuar mund të na kontaktojnë në adresat:
E-mail: burimenjerezore@testela.al
Tel: 0684034463
Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, Km7, Mëzez, Kashar, Tiranë

Kamarier


Kamarier
30/04/2018

Detyrat dhe Përgjegjësitë
1. Bën prezantimin e menusë tek klientët.
2. Merr porositë e klientëve dhe i palmon ato.
3. Kontrollon nëse klientët janë duke shijuar ushqimin.
4. Pastron tavolinat pasi klientët të kenë përfunduar së ngrëni.
5. Përgatit dhe dekoron tavolinat sipa standartit të restorantit.
6. U shërben klientëve pijet dhe ushqimet në kohë
7. Merr masa për rregullimin e çdo problemi ose komunikimi me klientin

Kulifikimet dhe Kërkesat
1. Të ketë mbi 3 vjet experience pune në restorant
2. Të jetë mbi 18 vjeç
3. Të ketë njohuri të gjuhës angleze dhe italiane.
4. Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese.
5. Të ketë prezencë të mirë
Personat e interesuar mund të dergojne cv-te e tyre brenda datës 30.04.2018 në adresat e mëposhtme:
E-mail: burimenjerezore@testela.al
Tel: 0684034463
Adresa: Autostrada Tr-Dr, Km 7 Mezez, Kashar Tirane

Recepsioniste Hoteli


Recepsioniste Hoteli
30/04/2018

Detyrat dhe përgjegjësitë

1. Kryerja e Chech-in dhe Check Out-it për klientët që akomodohen në hotel.

2.Kthen përgjigje klientëve që kanë lënë komente në Booking.
2. Pret klientët dhe përkujdeset deri në momentin që ata të ndihen komod.
3. Plotëson rregjistrin e hotelit në momentin kur bëhet check – in.
5. Kthen përgjigje klientëve të akomoduar për kërkesat përkatëse.
6. Merr komente nga klientët për shërbimin në hotel.
7. Kontakton me teknikën për problemet teknike që ata mund të kenë

 8.Kontakton me sanitaret për pastërtinë.

Kualifikimet dhe kërkesat

1. Të ketë mbi 1 vit eksperience pune si recepsioniste në Hotel.
2. Të ketë përfunduar Arsimin e Mesëm ose në vazhdimësi të Arsimit të Lartë.
3. Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze dhe italiane
4. Të jetë fleksibël me oraret e punës.
5. Të jetë e komunikueshme, e përgjëgjshme.
6. Përparësi kanë personat që kanë përdorur sistemet e hotelerisë
Personat e interesuar mund te dergojne cv-te e tyre brenda datës 30.04.2018 në adresat e mëposhtme:

E-mail: burimenjerezore@testela.al
Tel: 0684034463
Adresa: Autostrada Tr-Dr, Km 7 Mezez, Kashar Tirane 

 

Banakier për sezonin e verës


Banakier për sezonin e verës
30/04/2018

Kualifikimet dhe kerkesat 
1. Të ketë mbi 3 vite experience pune në Bar/Restorant
2. Të jetë mbi 20 vjeç
3. Të njoh një nga gjuhet angleze ose italiane.
4. Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese.
5. Të dijë të përgatisë kokteile

Detyrat dhe përgjegjësitë 
1. Nxjerr produktet nga banaku pasi merr porosinë nga kamarieri apo shefi i sallës.
2. Përgatit porosinë me përpikmëri dhe në kohën e duhur.
3. Informon përgjegjësin e banakut për produktet që mungojnë dhe që duhen porositur.
5. Kryhen pastrimin gjeneral të banakut sipas grafikut javor.

Te tjera 
1. Transporti është i garantuar nga kompania
2. Puna është me dy turne
Personat e interesuar mund të dërgojnë cv-të e tyre ose mund të paraqiten brenda datës 30.04.2018 në adresat e meposhtme:

E-mail: burimenjerezore@testela.al
Tel: 0684034463
Adresa: Autostrada Tr- Dr, Km 7 Mezez, Kashar Tirane 

Të dhënat tuaja do të ruhen dhe përpunohen vetëm për qëllime rekrutimi, në mbeshtetje të legjislacionit në fuqi  për mbrojtjen e të dhënave personale. Më konkretisht sipas percaktimeve të Kushtetutes se Republikes se Shqiperise, Ligjit ne fuqi (Nr. 9887 date 10.03.2008) “Per Mbrojtjen e te Dhenave Personale” dhe akteve nenligjore per zbatim.

Teknikë Elektrikë-Hidraulikë


Teknikë Elektrikë-Hidraulikë
29/04/2018

Detyrat dhe Përgjegjësitë 
1. Mirëmban sistemin elektrikë
2. Mirëmban sistemin ngrohje-ftohje
3. Kujdeset për foninë, telefoninë, kamerat, projektorët,

Kulifikimet dhe Kerkesat
1. Të ketë përfunduar shkollën e mesme profesionale
2. Të ketë eksperiencë pune të ngjashme mbi 2 vite
3. Të jetë i rregullt dhe i përgjegjshëm në punë

* Transporti është i garantuar nga kompania
Personat e interesuar mund të dërgojnë aplikimet e tyre ose mund të paraqiten pranë “Te Stela Resort” brenda datës 29.04.2018. 
Emai: burimenjerezore@testela.al
Tel: 0684034463
Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, km 7, Mezez, Kashar, Tirane (afër Qtu-së).

 

Recepsioniste Pishinë Verore


Recepsioniste Pishinë Verore
30/04/2018

Detyrat dhe Përgjegjësitë
1. Pret klientët që vijnë për pishinë verore.
2. Merr pagesat për pishinën dhe porositë e klientëve
3. Kujdeset dhe mban përgjegjësi për rakordimet me arkën.
4. Kthen përgjigje emaileve që vijnë në adresën zyrtare të emailit, përgjigjet telefonatave dhe jep informacionin e kërkuar.
5. Bën furnizimet e përditshme me artikujt që mungojnë duke u lidhur me magazinën.
6. Raporton për punën dhe problematikat e saj tek menaxheri.
Kualifikimet dhe Kërkesat
1. Të ketë 1 vit eksperiencë pune në recepsion ose në arkë.
2. Të ketë komunikim shumë të mirë me klientët.
3. Të ketë njohuri shumë të mira të një gjuhe të huaj anglisht ose italisht.
Personat e interesuar mund të dërgojnë cv-të e tyre brenda datës 30.04.2018 në adresat e mëposhtme:

E-mail: burimenjerezore@testela.al
Tel: 0684034463
Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, Km 7, Mëzez, Kashar, Tiranë

Teknikë Elektrikë-HidraulikëFull Time

Detyrat dhe Përgjegjësitë

  1. Mirëmban sistemin hidraulik
  2. Mirëmban sistemin ngrohje-ftohje
  3. Fonia, kamerat, televizioni.
  4. Mirëmban sistemin elektrikë, foninë, telefoninë, kamerat, projektorët, televizioni.

Kulifikimet dhe Kerkesat

  1. Të ketë përfunduar shkollën e Mesme Profesionale
  2. Të ketë eksperiencë pune të ngjashme mbi 3 vite
  3. Të jetë i rregullt dhe i përgjegjshëm në punë

* Transporti është i  garantuar nga kompania

Personat e interesuar mund të dërgojnë aplikimet e tyre brenda datës 31.01.2018,  në adresat e mëposhtme:

Emai: burimenjerezore@testela.al

Tel: 0684034463

Adresa:  Autostrada Tiranë-Durrës,  km 7, Mezez, Kashar, Tirane (afër Qtu-së).