burimenjerezore@testela.al

Teknikë Elektrikë-HidraulikëFull Time

Detyrat dhe Përgjegjësitë

 1. Mirëmban sistemin hidraulik
 2. Mirëmban sistemin ngrohje-ftohje
 3. Fonia, kamerat, televizioni.
 4. Mirëmban sistemin elektrikë, foninë, telefoninë, kamerat, projektorët, televizioni.

Kulifikimet dhe Kerkesat

 1. Të ketë përfunduar shkollën e Mesme Profesionale
 2. Të ketë eksperiencë pune të ngjashme mbi 3 vite
 3. Të jetë i rregullt dhe i përgjegjshëm në punë

* Transporti është i  garantuar nga kompania

Personat e interesuar mund të dërgojnë aplikimet e tyre brenda datës 31.01.2018,  në adresat e mëposhtme:

Emai: burimenjerezore@testela.al

Tel: 0684034463

Adresa:  Autostrada Tiranë-Durrës,  km 7, Mezez, Kashar, Tirane (afër Qtu-së).

Recepsionist - Turni i Trete


Hotel
Full Time

       Detyrat dhe Përgjegjësitë                             

 1. Kthen përgjigje klientëve që kanë lënë komente në Booking.
 2. Pret Klientët dhe përkujdeset deri në momentin që të ndihen komod.
 3. Pritje telefonatash, e-maile për rezervime.
 4. Rakordim Rezervimesh Smart me Channel Manager si dhe Night Audit.
 5. Shoqërim grupi për prezantimin e resortit.
 6. Kryerja e Chech-in dhe Check Out-it për klientët.
 7. Plotësimi i rregjistrit të Hotelit në momentin kur bëhet check – in i klientit.
 8. Përgjigje e klientëve të akomoduar për kërkesat përkatëse.
 9. Kontrolli i portaleve Online për rezervimet e mundshme.
 10. Marrja e komentevë nga klientët për shërbimin në hotel.
 11. Kontakti me teknikën për problemet teknike të klientëve.
 12. Marrja e feedback-ut mbrapsht me ane te telefonit te klienteve që kanë qënë të akomoduar.

Kualifikimet dhe Kërkesat

 1. Të ketë mbi 1 vit eksperience pune si recepsioniste në Hotel.
 2. Të ketë perfunduar Arsimin e Mesëm ose në vazhdimësi të të Arsimit të Lartë për Hoteleri Turizëm ose fusha te tjera të ngjashme
 3. Të ketë njohuri të një ose më shumë gjuhe të huaj.
 4. Të jetë i komunikueshëm, i pergjëgjshëm.
 5. Përparësi personat që kanë njohuri të sistemeve të hotelerisë si Smart, Channel Manager ose Triniss.
 6. Të jetë i disponueshëm për të punuar turni i tretë

* Transporti është i  garantuar nga kompania

 

Personat e interesuar mund të dërgojnë aplikimet e tyre brenda datës 31.01.2018,  në adresat e mëposhtme:

Emai:       burimenjerezore@testela.al
Tel:          0684034463
Adresa:   Autostrada Tiranë-Durrës,  km 7, Mezez, Kashar, Tirane (afër Qtu-së).